Koronawirus (COVID-19): To, co musisz wiedzieć, podczas podróży
BlaBlaCar
Strona startowa Blog Jakie masz prawa, gdy spóźni się autokar?

Jakie masz prawa, gdy spóźni się autokar?

Awarie, korki, roboty drogowe czy wypadki to najczęstsze powody opóźnień lub odwołania autokarów na dalekobieżnych trasach. Sprawdziliśmy, jakie prawa w takiej sytuacji przysługują pasażerom.

W sytuacji odwołania lub opóźnienia odjazdu autokaru przysługuje Ci prawo do otrzymania we właściwym czasie informacji o przyczynach opóźnienia lub odwołania. Przewoźnik powinien poinformować Cię o sytuacji oraz o przewidywanym czasie odjazdu tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż 30 minut po planowym odjeździe.
Firma Flixbus informuje na stronie internetowej, że pasażerowie, zwłaszcza ci, którzy odjeżdżają z dworców bez obsługi personelu, otrzymają informację o anulowaniu lub opóźnieniach odjazdu na podany podczas zakupu biletu numer telefonu komórkowego.
Z kolei Ecolines zwraca uwagę, że jeśli numer telefonu kontaktowego podanego na bilecie okaże się nieprawidłowy, wówczas firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości poinformowania pasażera o ewentualnych zmianach w podróży. W powyższym przypadku skargi pasażera nie są rozpatrywane.

 

Opóźnienie 90-minutowe

W przypadku odwołania lub 90-minutowego opóźnienia trwającej ponad 3-godziny podróży, przewoźnik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, ma obowiązek zapewnić:
1) pasażerom posiłki i napoje w ilościach proporcjonalnych do czasu oczekiwania
2) nocleg oraz transport pomiędzy dworcem a hotelem w sytuacji, gdy opóźnienie wymaga zakwaterowania przez jedną lub więcej nocy (maksymalnie 2 noce).

Opóźnienie 120 - minutowe

Jeśli autokar opóźniony jest o ponad 2 godziny, wówczas pasażerom podróżującym na trasach długodystansowych przysługuje prawo wyboru między:
1) zwrotem kosztu biletu
2) wyborem innego połączenia na podobnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie i bez dodatkowych opłat
3) w przypadku biletów kuponowych lub sezonowych zwrot powinien być równy proporcjonalnej części pełnego kosztu biletu. Jeżeli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50% ceny biletu.

Spóźniony na własny ślub

Przewoźnicy rozpatrują reklamacje tylko wtedy, gdy opóźnienie ma miejsce z jego winy. Tak więc w przypadku awarii autobusu, przewoźnik jest zobowiązany do wysłania kolejnego pojazdu, aby przetransportować Cię do celu podróży lub do miejsca, z którego możesz kontynuować podróż.
Firmy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie powstałe na skutek wystąpienia tzw. siły wyższej: niepomyślnych warunków atmosferycznych, korków na drogach, remontów dróg, działalności organów państwowych, kontroli celnej i paszportowej, także w wyniku działań pasażerów utrudniających przewoźnikowi punktualną podróż.
Co zrobić, gdy z powodu opóźnienia autobusu pasażer nie zdążył przesiąść się na samolot albo musiał odwołać ważną rozmowę kwalifikacyjną lub … spóźnił się na własny ślub?
Zakres odpowiedzialności przewoźnika wyjaśnia Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe. Art. 62.2 mówi, że przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Oznacza to, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za spóźnienie wtedy, gdy wynika z jego winy, i winę można wykazać.
Co może zrobić pasażer? Może dochodzić swoich praw na drodze reklamacji u przewoźnika, a jeśli nie uzyska w ten sposób satysfakcjonującego rozwiązania, wówczas pozostaje mu droga sądowa. - Każda z takich sytuacji rozpatrywana jest indywidualnie, po złożeniu przez pasażera reklamacji przez formularz kontaktowy. FlixBus nie może zagwarantować przesiadek do firm zewnętrznych. W większości przypadków opóźnienia są niezależne od nas - wynikają z warunków pogodowych lub sytuacji na drodze np. wypadki drogowe lub korki - informuje Emilia Górska z Flixbusa.
Co można zrobić, gdy opóźnienie spowoduje realną stratę emocjonalną albo wywoła inną przykrą sytuację? Generalnie prawo nie zajmuje się sprawami niedającymi się doprecyzować. Ewentualne przeliczenie emocji na pieniądze dokonuje sąd, ale w polskim orzecznictwie trudno doszukać się adekwatnych i budzących optymizm przykładów.

Skargi i odwołania

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę w terminie trzech miesięcy od dnia zdarzenia. Przewoźnik musi zareagować na nią w ciągu jednego miesiąca i udzielić ostatecznej odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania skargi. Powyższe terminy nie obowiązują w przypadku spraw związanych z odszkodowaniem za śmierć lub obrażenia ciała oraz za utratę i uszkodzenie bagażu na skutek wypadku.
Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, reklamacja zostanie odrzucona bądź nie otrzymasz odpowiedzi w wyznaczonym terminie, masz prawo złożyć skargę do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W przypadku odrzucenia reklamacji bądź braku odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii możesz przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Adresy e-mailowe, na które należy kierować reklamacje, znajdziesz na stronach internetowych przewoźników.

Więcej informacji o prawach konsumenta:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem określa:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe.
- przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.


small picture: © Photo by João Silas on Unsplash | big picture: © Photo by Dmitry Dreyer on Unsplash

Utworzone 2019-04-03
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×