BlaBlaCar
Strona startowa Blog Jakie masz prawa, gdy spóźni się autokar?

Jakie masz prawa, gdy spóźni się autokar?

BILDUNTERSCHRIFT | © Photo by João Silas on Unsplash

 


Awarie, korki, roboty drogowe czy wypadki to najczęstsze powody opóźnień lub odwołania autokarów na dalekobieżnych trasach. Sprawdziliśmy, jakie prawa w takiej sytuacji przysługują pasażerom.

 

W sytuacji odwołania lub opóźnienia odjazdu autokaru przysługuje Ci prawo do otrzymania we właściwym czasie informacji o przyczynach opóźnienia lub odwołania. Przewoźnik powinien poinformować Cię o sytuacji oraz o przewidywanym czasie odjazdu tak szybko jak to możliwe, nie później jednak niż 30 minut po planowym odjeździe.
Firma Flixbus informuje na stronie internetowej, że pasażerowie, zwłaszcza ci, którzy odjeżdżają z dworców bez obsługi personelu, otrzymają informację o anulowaniu lub opóźnieniach odjazdu na podany podczas zakupu biletu numer telefonu komórkowego.
Z kolei Ecolines zwraca uwagę, że jeśli numer telefonu kontaktowego podanego na bilecie okaże się nieprawidłowy, wówczas firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości poinformowania pasażera o ewentualnych zmianach w podróży. W powyższym przypadku skargi pasażera nie są rozpatrywane.

Opóźnienie 90-minutowe

W przypadku odwołania lub 90-minutowego opóźnienia trwającej ponad 3-godziny podróży, przewoźnik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym, ma obowiązek zapewnić:
1) pasażerom posiłki i napoje w ilościach proporcjonalnych do czasu oczekiwania
2) nocleg oraz transport pomiędzy dworcem a hotelem w sytuacji, gdy opóźnienie wymaga zakwaterowania przez jedną lub więcej nocy (maksymalnie 2 noce).

Opóźnienie 120 - minutowe

Jeśli autokar opóźniony jest o ponad 2 godziny, wówczas pasażerom podróżującym na trasach długodystansowych przysługuje prawo wyboru między:
1) zwrotem kosztu biletu
2) wyborem innego połączenia na podobnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie i bez dodatkowych opłat
3) w przypadku biletów kuponowych lub sezonowych zwrot powinien być równy proporcjonalnej części pełnego kosztu biletu. Jeżeli przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50% ceny biletu.

Spóźniony na własny ślub

Przewoźnicy rozpatrują reklamacje tylko wtedy, gdy opóźnienie ma miejsce z jego winy. Tak więc w przypadku awarii autobusu, przewoźnik jest zobowiązany do wysłania kolejnego pojazdu, aby przetransportować Cię do celu podróży lub do miejsca, z którego możesz kontynuować podróż.
Firmy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie powstałe na skutek wystąpienia tzw. siły wyższej: niepomyślnych warunków atmosferycznych, korków na drogach, remontów dróg, działalności organów państwowych, kontroli celnej i paszportowej, także w wyniku działań pasażerów utrudniających przewoźnikowi punktualną podróż.
Co zrobić, gdy z powodu opóźnienia autobusu pasażer nie zdążył przesiąść się na samolot albo musiał odwołać ważną rozmowę kwalifikacyjną lub … spóźnił się na własny ślub?
Zakres odpowiedzialności przewoźnika wyjaśnia Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe. Art. 62.2 mówi, że przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Oznacza to, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność za spóźnienie wtedy, gdy wynika z jego winy, i winę można wykazać.
Co może zrobić pasażer? Może dochodzić swoich praw na drodze reklamacji u przewoźnika, a jeśli nie uzyska w ten sposób satysfakcjonującego rozwiązania, wówczas pozostaje mu droga sądowa. - Każda z takich sytuacji rozpatrywana jest indywidualnie, po złożeniu przez pasażera reklamacji przez formularz kontaktowy. FlixBus nie może zagwarantować przesiadek do firm zewnętrznych. W większości przypadków opóźnienia są niezależne od nas - wynikają z warunków pogodowych lub sytuacji na drodze np. wypadki drogowe lub korki - informuje Emilia Górska z Flixbusa.
Co można zrobić, gdy opóźnienie spowoduje realną stratę emocjonalną albo wywoła inną przykrą sytuację? Generalnie prawo nie zajmuje się sprawami niedającymi się doprecyzować. Ewentualne przeliczenie emocji na pieniądze dokonuje sąd, ale w polskim orzecznictwie trudno doszukać się adekwatnych i budzących optymizm przykładów.

Skargi i odwołania

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę w terminie trzech miesięcy od dnia zdarzenia. Przewoźnik musi zareagować na nią w ciągu jednego miesiąca i udzielić ostatecznej odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania skargi. Powyższe terminy nie obowiązują w przypadku spraw związanych z odszkodowaniem za śmierć lub obrażenia ciała oraz za utratę i uszkodzenie bagażu na skutek wypadku.
Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, reklamacja zostanie odrzucona bądź nie otrzymasz odpowiedzi w wyznaczonym terminie, masz prawo złożyć skargę do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W przypadku odrzucenia reklamacji bądź braku odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii możesz przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Adresy e-mailowe, na które należy kierować reklamacje, znajdziesz na stronach internetowych przewoźników.

Więcej informacji o prawach konsumenta:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem określa:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., Prawo przewozowe.
- przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.


BILDUNTERSCHRIFT | © Photo by Dmitry Dreyer on Unsplash

Utworzone 2019-04-03
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×