Koronawirus (COVID-19): To, co musisz wiedzieć, podczas podróży
BlaBlaCar
Strona startowa Blog Śladami polskich nekropolii i słynnych cmentarzy

Śladami polskich nekropolii i słynnych cmentarzy

Wyjazd do rodziny, często w odległej części kraju, to także okazja do zwiedzenia znanych nekropolii, grobów wybitnych Polaków, cmentarzy innych religii. Przygotowaliśmy spis cmentarzy, które warto odwiedzić tej jesieni. 1 listopada Kościół rzymskokatolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych. Czas wspominania bliskich to 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny. Ze względu na dzień wolny, groby odwiedzane są masowo już w pierwszym dniu listopada. To czas największego natężenia ruchu samochodowego w kraju, także w środkach komunikacji zbiorowej. Wybierając się do rodziny, często w odległe strony, warto rozważyć rezygnację z samochodu na rzecz wygodnego autokaru lub pociągu. A pod same cmentarze podjeżdżać transportem publicznym. Więcej wskazówek jak bezpiecznie podróżować podczas listopadowego weekendu przeczytasz tutaj.

 

Najsłynniejsze polskie cmentarze:

Cmentarz Powązkowski w Warszawie

Powstałe w 1790 roku Stare Powązki to najbardziej znany w Polsce cmentarz, uznany za pomnik historii. Na terenie warszawskiej nekropolii o powierzchni 44 hektarów znajdują się groby miliona osób, żołnierzy polskich powstań, ale także tysięcy zasłużonych dla kraju artystów, polityków, naukowców. W Alei Zasłużonych pochowani zostali m.in Agnieszka Osiecka, Gustaw Holoubek, Czesław Niemen, Krzysztof Kieślowski. Położony również przy ulicy Powązkowskiej Cmentarz Wojskowy, nazywany Powązkami Wojskowymi, powstał pierwotnie jako cmentarz prawosławny. Spoczywają na nim ofiary oraz żołnierze pierwszej i drugiej wojny światowej. Wśród znanych Polaków spotkamy tu groby Xawerego Dunikowskiego, Danuty Szaflarskiej, Bronisława Geremka, Kazimierza Górskiego, Jacka Kuronia, Ryszarda Kapuścińskiego czy Zbigniewa Religii. Tu znajduje się pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.Znajdź wygodne połączenie do Warszawy.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie

Unikatowym i namacalnym pomnikiem polskiej historii jest Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Spoczęli na nim słynni krakowianie, m.in. Jan Matejko i Wisława Szymborska. Znajdują się tu także kwatery, w których pochowano uczestników powstania listopadowego, styczniowego oraz żołnierzy z dwóch wojen światowych. Znajdź wygodne połączenie do Krakowa.

Cmentarz Centralny w Szczecinie

Największą nekropolią w Polsce i trzecią w Europie jest liczący 167 ha Cmentarz Centralny w Szczecinie. Otwarty w 1901 roku cmentarz przypomina ogród, a właściwie park z szerokimi drzewnymi alejami i żywopłotami, zbiornikami wodnymi. Rośnie tam 400 gatunków drzew i krzewów. Dla zainteresowanych historią miejsca stworzono trakt historyczny, składający się z 21 stacji z tablicami informacyjnymi w dwóch językach. Czas przejścia zajmuje ok. 1,5 h. Znajdź wygodne połączenie do Szczecina.

Cmentarze żydowskie

Kirkut to cmentarz żydowski. W Polsce istnieje około tysiąca cmentarzy żydowskich, na siedmiu wciąż odbywają się pochówki. 180 wpisanych jest do rejestru zabytków. Żydzi odwiedzają groby bliskich w rocznicę śmierci, a także w miesiącu elul, poprzedzającym żydowski Nowy Rok oraz w święto Jom Kipur. Modlą się, zapalają świece jorcajt. Cmentarze żydowskie składają się zawsze z dwóch części: przedpogrzebowej i grzebalnej. Na cmentarzach żydowskich w oddzielnych kwaterach znajdowały się groby dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

Cmentarz Żydowski w Łodzi

Jeden z najbardziej znanych cmentarzy żydowskich w Polsce to cmentarz żydowski na łódzkich Bałutach o powierzchni 40,5 ha. To miejsce spoczynku 180 tys. Żydów. W przeszłości był największym żydowskim cmentarzem w Europie. Spotkać tu można grobowce wielu znanych łódzkich przedsiębiorców m.in. Rossenblatów, Stillerów, Barcińskich. Wybudowane w latach 1903-1905 mauzoleum Izraela Poznańskiego to największy nagrobek żydowski na świecie. Znajdź wygodne połączenie do Łodzi

Cmentarz żydowski w Warszawie

Na istniejącym od 1806 roku cmentarzu przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli w 100 kwaterach na powierzchni 33 ha, spoczywa ponad 200 tys. osób. Znajdują się tam masowe, bezimienne groby mieszkańców getta, symboliczne groby przywódców Powstania i powstańców. Tam pochowany jest m.in Hipolit Wawelberg czy Ludwik Zamenhof.

Szlakiem żydowskich oheli

Dla Chasydów, religijnych Żydów, stałym elementem tradycji są odwiedziny grobów rabinów i cadyków. Nad nimi ustawiano ohele, małe grobowce, które zabezpieczały groby ale dawały też schronienie modlącym się. Najwięcej, bo ponad 30 oheli znajduje się na cmentarzu na Woli, w sumie można je spotkać w ponad 70 miejscowościach w kraju. Wierni z całego świata przyjeżdżają do Leżajska, gdzie znajduje się ohel jednego z pierwszych cadyków, żyjącego w XVIII wieku Elimelecha Weissbluma. Na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie spoczywa Jakub Icchak Horowic, nazywany Widzącym z Lublina. W Krakowie przy synagodze Remu na Kazimierzu znajduje się grób żyjącego w XVI wieku rabina Mojżesza Isserlesa. Sprawdź połączenia do Lublina.

Cmentarze prawosławne

W prawosławiu zmarłych wspomina się w sobotę rodzicielską, zwaną również sobotą dymitriewską, ponieważ to ostatnia sobota przed obchodzonym 8 listopada dniem św. Dymitra. Jest to święto ruchome, więc czasem przypada także na 1 listopada. Wierni prawosławni w tym dniu modlą się za bliskich zmarłych, odwiedzają ich miejsce spoczynku, zapalają świeczki i przynoszą kwiaty a duchowni święcą groby. Jednym z najważniejszych miejsc kultu dla wyznawców prawosławia jest Góra Grabarka na Podlasiu, gdzie znajdują się trzy klasztorne cerkwie oraz cmentarz. Na warszawskiej Woli znajduje się założony w połowie XIX wieku cmentarz prawosławny o powierzchni 13 ha. Znajdują się tam groby duchownych prawosławnych, Sokratesa Starynkiewicza czy Aleksandra Gudzowatego. Sprawdź połączenia do Siemiatycz na Podlasiu.

Cmentarze luterańskie

Luteranie nie modlą się za dusze zmarłych, nie wierzą w istnienie czyśćca, dlatego nie obchodzą Dnia Zadusznego. Bliscy zbierając się na cmentarzu, wspominają zmarłych i troszczą się o groby. Dzień Wszystkich Świętych to u luteran Pamiątka Świętych Pańskich lub Pamiątka Umarłych. Dniem, kiedy na cmentarzach odbywają się nabożeństwa za zmarłych jest Niedziela Wieczności, ostatnia niedziela przed Adwentem. Znicze stawiane na grobach symbolizują wyłącznie pamięć za zmarłych. Założony z końcem XVII wieku cmentarz protestancki, zwany Górą Luterską znajduje się w Kaliszu. Jest jednym z najstarszych cmentarzy w Polsce, a najstarszym zachowanym nagrobkiem jest pomnik powstańca kościuszkowskiego Wojciecha Greffena z 1817 roku. Z kolei w Karpaczu przy cmentarzu ewangelickim spoczywa Tadeusz Różewicz. Znajduje się tam kościół Wang zwany również Świątynią Wang, który został przeniesiony do Polski z miejscowości Vang w Norwegii w 1842 roku. Jest to prawdopodobnie najstarszy drewniany kościół w Polsce. Sprawdź dojazd do Kalisza

Cmentarz muzułmański

Wyznawcy islamu nie mają kultu świętych i nie czczą zmarłych, nie zapalają również zniczy lub świeczek na grobach. Mizar, cmentarz muzułmański odwiedzają przy okazji ważnych świąt na zakończenie Ramadanu. Do najbardziej znanych należy cmentarz z XVII wieku założony przez polskich Tatarów w Kruszynianach, przy granicy z Białorusią. Uznany został za pomnik historii. Najstarszy nagrobek datowany jest na rok 1699. Znajdujący się tam meczet jest najstarszym zachowanym meczetem tatarskim w kraju. W Polsce istnieje 7 mizarów, muzułmańskie groby, ozdobione są islamskim półksiężycem z gwiazdą, znajdują się także na wydzielonych kwaterach na cmentarzach komunalnych. Sprawdź dojazd do Białegostoku.


małe zdjęcie: © Photo by Olechowski | duże zdjęcie: © Photo by Olechowski

Utworzone 2019-10-24
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×